Strand Historielag

Bildegalleri


aspelleie.jpg
Aspel Eie682 views f. 1896 død 1946, foran Gulleik Himles smie på Fiskå. Vasshjulet ses til venstre. ca. 1921.
bjarnevostershus.jpg
Hans Bjarne Vosters hus 1995656 viewsSiste gang dette huset var bebodd var vinteren 1979/1980 av Arild Røysett. Han, kona og sønnen leigte det et halvt år for 1 krone måneden mens de bygget hus og måtte ha noe å bo i midlertidig. Prisen var så lav fordi Hans Bjarne mente det egentlig var for dårlig som bolig og bare ville ha en symbolsk sum i leie. Bilde og informasjon gitt av Rikard Eie.
bjorheim1.jpg
Bjørheimsbygd sett fra Holtabakken, Østerhusvatnet til venstre.648 views
bjorheim2.jpg
Fra Bjørheimsbygd. 660 viewsFra venstre Lærerboligen, Skulen og Bedehuset.
elvikhus.jpg
Elvikhuset anno 2005. 662 viewsDen venstre delen av det er det originale fra 1700-tallet, den høyre fra ca. 1900 og kvisten fra 1942/1943. Den eldste delen er ennå original innvendig (ei stove og et kammers med blåmalte laftede tømmervegger og etasjeovn). Bilde og informasjon gitt av Rikard Eie.
Fiskaa1886.jpg
Fiskå sentrum mellom 1886 og 1902.749 views Første hus fra venstre tilhørte Ole Johnsen, men ble solgt til smeden og søndagsskolelæreren Gulleik A. Himle etter at han slo seg til på Fiskå i 1893. I 1902 bygget han seg et nytt hus (som står ennå og eies av Aslak Himle i dag), og da ble det allerede meget gamle våningshuset ombygd til Bedehus, og siden revet i 1960. Det ble solgt til Ombo. Da var det visstnok meget slitt og dårlig. I hus nummer to fra venstre (som var et folgehus), bodde enka etter Ole Johnsen. Dette huset ble revet imellom 1916 og 1920. Hus nummer tre var skolen på Fiskå, som ble bygget i 1886. Den ble fort for liten og allerede i 1899 ble det bygget ny skole, og bygget ble siden brukt som bolighus. Nå er det Grendelaget på Fiskå som eier det. Ved siden av skolen står et skur som nok var utedoen... Hus nummer fire tilhørte på denne tiden Ola Ingemundsen Eie, men ble bygd i 1867 av en enke som het Mangela (Martha) Fiskå. Nå eies huset av Sigrid Eie, som er kona til Ola Eie, barnebarnet til Ola I. Eie. Helt til høyre kan vi skimte noe av løa som hørte til Ola I. Eies hus. Den ble oppført i 1882 og revet ca. 1991. Bildet og informasjon gitt av Rikard Eie.
fiskaapanorama.jpg
Panoramabilde fra Fiskå.746 viewsHelt til venstre vises noe av naustet til Johannes Bakken, deretter kommer Landhandelen og bolighuset til Ole Grødem m/uthus, og på bakketoppen over kan øvre delen av bedehuset skimtes. Oppe i lia rett over det naustet kan skimtes øvre delen av det gamle huset til Ola Ingemundsen Eie, som han tok med seg fra Randøy i 1886. Når vi kommer til klynga av huser ser vi først Det gamle Bakeriet, og rett over bakeriet ligger Johanna-huset. Over Johanna-huset ligger Kr.H-huset. På andre siden av åna, skrått ovenfor Johanna-huset kan vi se en stor bygning som var den gamle mølla på Fiskå. Til høyre for den, i viktoriansk stil, står huset til Lars Nordbø. Til Høyre for Nordbø-huset ser vi Hagåsen-huset (desverre nettopp jevnet med jorden.) Oppe på toppen av bildet, stående helt for seg selv, ser vi huset til Ola Fiskå. De tre bygningene helt nede på kaien (de to store med det lille i midten) er fra venstre: Butikken til Asseus Nordbø, Sagbruket til Lars Nordbø og Mølla til Rasmus Nordbø. Bildet er fra 1920-tallet. Informasjon gitt av Rikard Eie.
fiskaasentrum.jpg
Fiskå sentrum727 views bilde tatt mellom 1947 og 1960. Vi ser bl.a. den gamle skolen og bedehuset (midt på bildet) som ble revet i 1960. Bildet og informasjon gitt av Rikard Eie. Huset som skimtes bak skolen ble bygd av Ola Eie, Rikards farfar, i 1947.
kjolevik.jpg
Fra Kjølevik743 views gbr 11 brnr 1, eid av Ole Persen Kjølevik (kalt bare Persen). Den eldste delen av huset er fra 1750.
mollefiskaa.jpg
Fiskå Mølle720 viewsBilde tatt fra laddberget mot mølla ca. 1910. Hus nummer 1 fra venstre: Kristen H. Grødems hus, som på folkemunne bare ble kallt Kr.H. Han hadde bolig, telefonsentral og butikk her. Hus nummer 2. Gikk under navnet "Johannahuset" Og ble eigd av Johanna Grødem. Det er nå revet. Her var det først butikk, dernest veveri, pakking av tøy, det var maleriforretning en stund, det ble drevet kafe her og en stund ble det til og med gjort forsøk med oppmaling av bein til beinmjøl som for. Når det gjelder veveriet og pakking av tøy var Ola Eie den daglige lederen. Thorvald Fiskå var regnskapsfører i veveriet til Kr. H. Hus nummer 3, bak skuret, var bakeriet som tilhørte Brødrene Nordbø, men som først ble drevet av Lars E. Lea, og etterpå av Ola Johan Anda. Det er også borte nå. Hus nummer 4 er Fiskå Mølle. Dette bygget er egentlig delt i tre hva produksjonen angikk. Fra venstre var det først butikk, så sag og tilslutt mølledelen. Hus nummer fem ble bygget av Lars Nordbø. Hus nummer 6 er "Hagåsen-huset". Hus nummer 7. helt på toppen av bildet kan der skimtes hvor Ola Fiskå på denne tiden bodde. Bildet og informasjon gitt av Rikard Eie.
olabuss.jpg
Ola Øserhus678 viewsOla Østerhus ved siden av en av de første bussene sine på Ryfylkeveien nær fjellet Svoa. Bildet er tatt før 1940.
ryfylkeveg1.jpg
Arbeidere på Ryfylkeveien langs Tysdalsvatnet. 668 viewsSkreppeneset i bakgrunnen. I 1936 var det 80 i mann i arbeid, veien ble farbar 3. juni 1938.
20 files on 2 page(s) 1