Strand Historielag

Bildegalleri


3arbstaalverk.jpg
Arbeidere ved Stålverket 1912. 668 viewsDette er vel det eldste bilde tatt på Stålverket. En del tyskere og Jørpelendinger var i sving med anlegg og monteringsarbeid. Tyskerne har schnurrbart, nordmennene hengebart! Arbeidstiden var dengang fra 6 til 18.00 med 1 1/2 times middag. Selma Langeland, søster til Johannes og Sigurd, har nok vært nede med mat. Mange av Jørpelendingene ble værende resten av sin arbeidsdag på Verket. Kilde: Strand Bygdebok 1870 - 1940) Arbeiderene er: Tollak Førland, Bertinius Langeland, Kristian Heimlund, Gårtner, Lincke, Selma langeland, Betuel, Schelderup, Ola Drammen, Emberland, Johan Aslaksen, Georg Førland, Rasmus Larsen Tungland, Ola Loen Fjelde, Jens Heiå, Severin Hegland, Hans Førland, Nils Bringen Tungland, Bertinius Fløysvik Tungland, Bertel Moen, Ola Torsen Barkved, Paul Jørpeland Hodl, Ingemunn Nedrebø, Erik Isaksen, Gabriel Førland, Kristoffer Fjelde, Ola Stølale, Tore Nygård, Arstein Moen, Sigurd Langeland, Anton Vågen, Torvald Fjelde, Ing. Trost, Stretzius.
arb1916.jpg
Arbeidere 1916. 622 viewsKvarfot, O. Streif, Malmberg, K, Vormedal, G. Eriksen, Birkeland, Berg Nielsen, Sundin, Bjørksted, P. Guillaume, F. Hammerback, J. Hamm, Lindkvist, Krogstad, K. Flink, J. Gartner, Gabr. Førland, I. Førland, Lundberg, Stodola, Y. Linkvist, Wilh. Larsson, Kalle Streng, Gøsta Landgren, Åke Kvarfot, Rudolf Oftedal, Oskar Olson, AMundsen, Peder Tungland. H. Sustad, O. Langeland, Olsen, Sunde, kr. Fjelde, Barkved, Georg Rassmussen, M. ALvær, Oscar Eriksson, Walter Altenau, Bert. langeland, Norv. Oldeide, Viktor Nord, K. Hellstrøm, A. Larson, Einar Sustad, Olav Hegg, Kr. Heimlund, Myrland, H. Langeland, Kr. Larson, Barkved, Kullander, Sig. Langeland, S. Berg, G. Tungland, Karl Liebrecht, W. Spørkel, Sven Heiå.
Linjer fra Jubileumssangen 1916:
"Stålets kvinner, Stålets menn, stopp opp og ta av hatten for de menn som foran gikk og jobbet trutt og mang en svette rant for vår jubilant, mangt et dongerysett ble svidd og brent"


arb1937.jpg
Dei tilsette ved Stålverket i 1937.943 views1. rekke fra venstre: Ola 0. Fjelde, Thore Winge, Oskar Christensen, Vitalis Janzon, Tor Oftedal, Olav Bokn, Osvald Øvrebø, Hallvard Jøssang, Erik T. Nag, Waldermar Jakobsen, Olav E. Barka, ukjend, Tore P. Fjelde, Robert Karlsen, Jonas Svines, Arne Fløysvik, Lars R. Tungland, Gustav Vatne, Ragnar Paulsen, Johan Edvard Berg, Peder P. Fjelde, Magnus Christensen, Osvald Osmundsen, Ragnvald Arntsen, Odd Gjersøe og Inge Larsen.
2. rekke: Peder Jørpeland, Lars Engedal, Torvald Alsvik, Torkel Jøssang, Bjarne Alsvik, Jens Sødring, Sivert Hinna, Gustav Eriksen, Gunnar G. Foss, Erling Joa, Adolf Radlgruber, Astrid Ljungkvist, Gunhild Grønberg, Doris Nilsen, Christian Damhaug, Peter Olsen, Sigurd Selmer Olsen, Birger Vedeler, George Marlow Graham, Fritjof Andersen, Joseph Kendrick, Øystein Harsem, Olav Jørstad, Vally Jørpeland (Jøssang), Jenny Hellstrøm (Tungland), Rannveig Thomsen, Vally Jørpeland Jøssang, Jenny Hellstrøm Tungland, Rannveig Thomsen, Henry Thomsen, Torstein Høverstad, Gudmund Eriksen, Bernt Sunde, ukjend, Georg Nilsen, Magnus Andersen.
3. rekke: Ole Tjøstheim, Thomas L. Barkved, Hans B. Førland, Erik T. Fjelde, Carl Liebrecht, Jakob Neverdahl, Trygve Muller, Otto Streit, Per Grønberg, Gottlieb Schmidt, Sigvart Blix, Filip Sundstrøm, Thomas Steinsvåg, Wilhelm Larsson, Robert Sjøberg, Øyvind H. Jensen, William Jensen, Carl Lindstrøm, Asbjørn Bjørlo, Ludvig Tjøstheim, Trygve Næss, Otto Egeland, Sune Karlson, Georg Jakobsen, Magnus M. Barka, Olav Melberg, Torger P. Fjelde, Ivar L. Barkved, Hans Bjørkhaug og Ole P. Tungland.
4. rekke: Lars Marvik, Guttorm Jøssang, Torvald Jøssang, Tomas Nygård, Lars Mansåker, Gerhard Larsen, Knut Tungland, Kornelius Fjermestad, Robert Skjæveland, Ole G. Førland, Sigurd Ommundsen, Oskar Fjelde, Ingolf Førland, Per Leite, Laurits Bjørheim, Anders Leite, Svend Barka, Norvald Oldeide, Peder Tungland, Karl Erfjord, Kristian Oldeide, Knut Vatne, Thomas Rønneberg, Robert Skjæveland (d.y.), Karsten Tungland, Oskar Lea, Trygve Holst, Arvid Berntson, Nils Risdal, Gunnar Thorsen, Karl Hjertenes, Einar Førland, Ingebret Tungland, Ingebret Kvam, Ingolf Rygh, Gustav Sædberg, Lars L. Barkved, Gustav Tungland og Arne Barka.
5. rekke: Kasper Kallesten, Knut T. Jøssang, Tore Nygård, Samuel Heng, Trygve Heimlund, Harald Helland, Ivar Aakre, Toralf Førland, Gustav Vastveit, Paul Tungland, Olaus Gjerde, Olav A. Olsen, Ivar Holta, Bertel Grøtnes Fjelde, Thomas Tungland, Harald Bjørkhaug, Marthon Eriksen, Fredrik Helland, Lars Lea, Leif Alvær, Arnold Gundersen, Louis Alvær, Harald Brekke, Wilhelm Spørkel, Trygve Førland, Erling Holst, Toralv Steinsvåg, Knut Fadnes, Olaus Isaksen, Eldor Gjerde, Olav Steinsvåg,Isak Isaksen, Sverre Larsen, Harald Sortland, Torger 0. Fjelde, Werner Eriksen og Erik Engstrøm.
6. rekke: Georg Paulsen, Jakob Ravnås, Martin Veland, Tore K. Fjelde, Harald Grødem, Rasmus Riveland, Albert Jørgensen, Lars P. Fjelde, Peder T. Førland, Knut A. Jøssang, Ola Bøe, August Vatne, Adolf Langeland, Tore L. Barkved, Rasmus Barka, Hans B. Langeland, Ole Bøe, Ola Mansåker, Bertel Moen, Lars Lunde, Tore T. Svines, Trygve Langeland, Lennart Berg, Odd Svines, John Sandvik, Per Flink, Billy Graham, Willy Madsen, Selmer Steinsvåg, Ingolf T. Langeland, Oskar Vasstveit, Tore Oftedal Torsen, Alfred Svendsen og Lars Nerhus.
7. rekke: Alf Dreggevik, Bertinius Fjelde, Fredrik Heggland, Kristoffer K. Fjelde, Aamund Holta, Kristian Heimlund, Anton Wågen, Bernhard Egeland, Kristian Oftedal, Leif Ingebretsen, Gunnar Kvalvåg, Harry Karlsen, Verner Engstrøm, Olav Lauvsnes, Olaus Langeland, Clas Holm, Olai Jakobsen, Peder Wollum, Rudolf Mayer, Laurits Tengesdal, Ole L. Barkved, Anders Høyland, Ole Sørstad, Sigurd Isaksen, Sven Berg, Marton Førland, Roald Vormedal, Harald Holm, Ragnvald 0. Tungland, Trygve Jøssang, Magnus Tungland og Erling Tau.
8. rekke: Trygve Sunde, Tomas T. Fjelde, Einar K. Fjelde, Tore Kommedal, Edvin Førland, Torvald Langeland, Johannes S. Langeland, Olav Sandvik, Rasmus P. Jørpeland, Tore Melberg, Henrik Rasmussen, Oskar Karlsson, Simon Hjertenes, Harald Sundstrøm, Maurits Tjøstheim, Knut Vormedal, Arne Jøssang, Torvald Toreson Svines, Sverre Brekke, Nils Fadnes, Anders Dypevik, Ole Wigdel, Aksel Ljungkvist, Markus Bjørheim, Knut Østerhus, Elmer Bjørheim, Leif Rygh, Johannes J. Langeland, Carlo Ødegård, Sigurd Rønneberg, Otti Streit, Trygve Nilsen, Gulleik Tungland, Torleif Tungland og Hammon Nilsen.
Kilde: Strand bygdebok 1870-1940

arbeidere1.jpg
Valseverket683 viewsEtter å ha ligget nedsunket på havnen i New York, kom endelig valseverket til Jørpeland. Det var ferdigmontert i 1920. Bildet er tatt i 1921. Arbeiderene er: Emil Luznick, Yngve Lindkvist, Oswald Spørkel, Prange, Sprangenberg, Hansson, Ingvald Olsen, Ola Bøe, Lars Fjelde, Egeland, Thomas Fjelde, Dahlstrøm, Øberg, Hacloss, Marcus Bjørheim, Edstrand, Knut Vormedal. Kilde: Strand Bygdebok 1870 -1940.

arbhammer.jpg
Hammerverket 1920.643 views Fra venstre, sittende: Georg Førland, Sigurd Isaksen, Geizbegaber, Krogstad, Konrad Hellstrøm, Wilhelm Larsson, Robert Skjæveland, Quarnstrøm, Aksel Ljungkvist, Guttorm Førland, Olsson, Edvard Berg. Andre rekke: Olaf Rasmussen, Sverre Brekke, Olaus Gjerde, Hurtig, Bernhard Norheim, Norvald Oldereide, Julius Jørgensen, Erling Holst, Rudolf Oftedal, Sigurd Ommundsen. Øverst: Engelbert Knudsen, Ole Førland, Anders Dypvik, Jonas Svines, Walter krogstad, Valter Olsen, Olaus Bøe, Kåre Oftedal, Ingebrikt Egeland.
arbhammerverk1976.jpg
Arbeidere ved hammerverket i 1976. 730 viewsHarald Vatland, Magnus Veland, Guttorm Næss, Per Leite, Otto Holta, Jostein Stensen, Jonas Kvam, Kjetil Gil, Arne Andersen, Rolf Berg, Sven Holm, Torvald Bøe, Ola Vestbø, Knut Veland, Otto Mansaker, Øyvind Berge, Sigmund Barka, Ervin Moe, Kåre Sjursen, Ivar Åkre, Otto Barkved, Karl Eie, Martel Berge, Magnus Tungland Fløysvik, Thorleif Lauvsnes, Sverre Fjelde Grøtnes, Odd Svines, Øysteim Madsen, Harns Holsten, Nils Hegland, Toralf Mansaker, Peder Fjelde, Jonny Mauland, Anstein Heggheim, Karsten Lauvsnes, Ola Gryting, Jon Jakobsen, Magne Fjelde, Leif Helgeland, Jostein Sørskår, Ove Larsen, Torbjørn Sørskår, Rasmus Vasstveit, Henning Fjelde, Per Henning Helland.
arbsmelteverk.jpg
Arbeidere i smelteverket 1922.614 views Fra venstre: Bernt Lunde, Karl Petterson f. 1879, Sauer, Sjøstrøm, Erik Isaksen, ukjent, Torvald Jøssang f. 1903, Ola Isaksen, Lundstrøm, Ingebrikt Kvam f. 1902, Carl Flink f. 1905, Malmborg og Hammerbeck.
arbstaalverk3.jpg
Staben på Mekanisk Verksted 1946.627 views1. rekke fra venstre: Arvid Berntson, Sverre Steinsvåg, John Tjøstheim, Kåre Schmidt, Ole Wigdel, Jørgen Sandvik, Finn Årsten, Yngve Berge, Kasper Kallesten, Per Jørpeland, Ola Heggland, Gunnar Vastveit, Nils Oftedal.
2. rekke: Ingolf Rygh, Adolf Langeland, Nils Risdal, Sverre Brekke, Marthon Rygh, Laurits Tengesdal, Sigurd Rasmussen, Kristian Oftedal, Odd Johnsen, Johannes Tungland, Kjell Jøssang, Sverre Knutsen, Torvald Jøssang, Rolf Wågen, ukjent (praktikant), Torleif Tungland, Olav Steinsvåg, Olav Wigdel, Dagfinn Østerhus, Ragnvald Tungland, Severin Furunes.
3. rekke: Karl Christensen, Hammon Nilsen, Bertinius Fjelde, Harry Bokn, Sverre T. Fjelde, Odd Brekke, Alex Jøssang, Toralv Steinsvåg, Kåre Oftedal, Kåre Fjelde, Henrik Hauge, John Rygh, Ingolf Langeland, Peder L. Fjelde, Børre Næss, Tomas Nygård, Kurt Ommundsen, Odd Karlsen.
arbvalseverk.jpg
Arbeidere fra Valseverket. 613 viewsForan fra venstre: Odd Schmidt, Anders ådland, Torger P. Fjelde. bak: Osvald Øvrebø, Knut Rødland, Olaus Isaksen, Ellef Ellefsen, Sivert Hinna.
fastlonn.jpg
Direktør Osland informerer om fastlønnspriser 14.12.1963. 581 views
funksjonaer.jpg
Funksjonærstaben ca 1920. 587 viewsSittende fra venstre: R Malmberg, Berg Nilsen, Finn Egeberg, Olaf Steen, J. Hamm, Prosper Guillaume, Folke Hammarback, Krogstad, S. Selmer Olsen, Berntsen, Edstrand, Adolf Radelgruber, Kristian Damhaug, Peder Tungland, Otto Streit, Per Grønberg, Ths. Steinsvåg, Hallen, Gustav Eriksen, Brøndlund, Petter Olsen, Henry Thomsen.
line.jpg
Entreprenør Line (i lagerfrakk) og hans folk. 567 views
21 files on 2 page(s) 1